Anexa 3 - Indicatori de performanta garantati privind calitatea energiei electrice furnizata 2016

Descarca

Anexa 3 - Indicatori de performanta garantati privind calitatea energiei electrice furnizata 2017

Descarca

Anexa 3 - Indicatori de performanta garantati privind calitatea energiei electrice furnizata 2018

Descarca

Chestionar pentru evaluarea ofertei de energie electrica

Descarca

Notificare reziliere contract de furnizare - Client Casnic

Descarca

Notificare reziliere contract de furnizare - Client Noncasnic

Descarca

Oferta tip pentru furnizare energie electrica

Descarca

Conditii generale la contractul de furnizare a energiei electrice

Descarca

ETICHETA ENERGIEI ELECTRICE 2016

Descarca

ETICHETA ENERGIEI ELECTRICE 2017

Descarca

Procedura de facturare a certificatelor verzi

Descarca

Descarca

DERANJAMENTE

Stimate client, Pentru deranjamentele aparute in furnizarea cu energie electrica care se datoreaza instalatiei de distributie pana la contor inclusiv, va rugam sa va adresati direct operatorului de distributie concesionar aferent zonei in care se afla punctul de consum. NEXT POWER vă pune la dispoziție legături directe cu listele de planificări afișate pe site-urile Operatorilor de Distribuție. Accesează link-ul corespunzător județului în care se află locul de consum pentru informații privind întreruperile planificate.   Judet: Iasi, Suceava, Botosani, Vaslui, Bacau, Piatra Neamt Operator distributie: E-ON Distributie. (Moldova) Intreruperi anuntate: www.delgaz-grid.ro/ro/energie-electrica/intreruperi-programate.html Contact: Tel: 0800 800 929 (DERANJAMENTE) Tel: 0801 000 939 (în reţeaua Romtelecom); 0235 305 555 (în alte reţele decât Romtelecom) Fax: 0232 405 998 Email: sesizari.distributie@eon-romania.ro


Judet: Bucuresti, Ilfov, Giurgiu Operator distributie: Enel Distributie Muntenia Intreruperi anuntate: eneldistributie.ro/ro-RO/Pagini/muntenia.aspx Contact: Tel: 021 9291 Fax: 0372.873726


Judet: Constanta, Calarasi, Tulcea, Ialomita Operator distributie: Enel Distributie Dobrogea Intreruperi anuntate: eneldistributie.ro/ro-RO/Pagini/dobrogea.aspx Contact: Constanța – Tel: 0241 929 Călărași – Tel: 0242 929 Tulcea – Tel: 0240 929 Ialomița – Tel: 0243 929 Fax: 0372 875 995


Judet: Dolj, Olt, Arges, Teleorman, Mehedinti, Valcea, Gorj Operator distributie: CEZ Romania (Oltenia) Intreruperi anuntate: www.cez.ro/ro/intreruperi-anuntate.html Contact: Info Linia CEZ :0251 929 Fax: 0248 524 834 E-mail: cez_crc@cez.ro


Judet: Braila, Buzau, Focsani, Galati, Ploiesti, Targoviste Operator distributie: Electrica Distributie Muntenia Nord Intreruperi anuntate: www.mnd.electrica.ro/intreruperi.aspx Contact: Ploiesti – Tel: 0800150044, 0244929 Braila – Tel: 0800150039, 0239929 Buzau – Tel: 0800150038, 0238929 Galati – Tel: 0800150036, 0236929 Focsani – Tel: 0800150037, 0237929 Targoviste – Tel: 0800150045, 0245929


Judet: Cluj, Satu Mare, Maramures, Salaj, Bistrita Nasaud Operator distributie: Electrica Distributie Transilvania Nord Intreruperi anuntate: www.edtn.ro/intreruperi Contact: Tel: (prefix judet) + 929 Fax: 0264-205998 E-mail: electricatn@tnd.electrica.ro


Judet: Brasov, Alba, Mures, Sibiu, Covasna, Harghita Operator distributie: Electrica Distributie Transilvania Sud Intreruperi anuntate: https://www.sdeets.ro/sdeets/relatii/deranjamente/intreruperi_prg/index.html Contact: Tel: 0800 801 929

Formular de inregistrare a plangerii

Descarca

Ordinul 16/2015

Descarca

Raportare 2016 - Anexele 3-5

Descarca

Raportare semestrul 1 anul 2017 – anexele 3-5

Descarca

Raportare semestrul 2 anul 2017 - anexele 3-5

Descarca

Raportare anul 2017 - anexele 3-5

Descarca

Procedura interna privind solutionarea plangerilor

Descarca

Raportare privind activitatea de informare a consumatorilor 2016

Descarca

Raportare privind activitatea de informare a consumatorilor 2017

Descarca

Raportare semestrul 1, anul 2018 anexele 3–5

Descarca

Indicatori de performanta - trim 1 anul 2017

Descarca

Indicatori de performanta - trim 2 anul 2017

Descarca

Indicatori de performanta - trim 3 anul 2017

Descarca

Indicatori de performanta - trim 4 anul 2017/total an 2017

Descarca

Indicatori de performanta - trim 1 anul 2018

Descarca

Indicatori de performanta - trim 2 anul 2018

Descarca

Indicatori de performanta - trim 4 anul 2018

Descarca

Indicatori de performanta - anul 2018

Descarca

Descarca

DREPTUL LA INFORMARE – al clientului final de energie electrica Stimate client final, Prin lege, aveţi dreptul de a fi informat, în relaţia dumneavoastră cu S.C. NEXT POWER S.R.L. Aveţi dreptul să cereţi şi să primiţi, gratuit, înainte de semnarea contractului de furnizare, o copie a acestuia şi a condiţiilor-standard de furnizare a serviciului, după caz. Înainte de semnarea contractului de furnizare, S.C. NEXT POWER S.R.L. are obligaţia de a vă pune la dispoziţie, în scris, următoarele informaţii: – etapele şi documentele necesare pentru încheierea unui contract de furnizare; – ofertele tip pentru care puteţi opta, după caz; – contractul corespunzător ofertei alese, după caz; – preţurile şi tarifele practicate. Verificaţi înainte de semnare dacă, în contractul primit sunt incluse cel puţin următoarele informaţii: – identitatea şi adresa furnizorului; – serviciul furnizat, nivelurile de calitate a serviciului oferit şi continuitatea în alimentare, precum şi termenul de începere a derulării contractului; – preţul/tariful aplicabil; – durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire a contractului şi de întrerupere temporară a alimentării cu energie electrică/gaze naturale, dreptul de denunţare unilaterală a contractului; – compensaţiile/despăgubirile şi modalitatea de rambursare aplicabilă în caz de nerespectare a nivelurilor de calitate a serviciului prevăzut prin contract, după caz; – penalităţile pe care trebuie să le plătiţi dacă nu respectaţi prevederile contractuale. Furnizorul dumneavoastră S.C. NEXT POWER S.R.L. are obligaţia de a vă oferi, la cerere, un extras tipărit al procedurii de înregistrare, investigare şi soluţionare a petiţiilor primite de la consumatori. Furnizorul dumneavoastră S.C. NEXT POWER S.R.L. este obligat să vă informeze în legătură cu orice modificări ale preţurilor, modului de facturare, de încasare sau ale altor condiţii din contract, în mod direct şi în timp util, într-un mod transparent şi uşor de înţeles. Dacă nu sunteţi de acord cu modificările anunţate, aveţi dreptul de a renunţa la contract fără a plăti despăgubiri, respectând prevederile contractuale şi legale în vigoare. Dacă dreptul dumneavoastră de a fi informat vă este încălcat, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE. AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Str. Constantin Nacu, nr. 3, sectorul 2, București, România Telefon: 021. 327.81.00; fax: 021. 312.43.65, număr gratuit: 0800800410 E-mail: info@anre.ro, website: www.anre.ro

Descarca

GHIDUL CLIENTULUI DE ENERGIE ELECTRICA

 1. Pasul 1: Cererea de oferta
  • Cererea de oferta trebuie sa contina urmatoarele informatii:
  • – Denumirea societatii;
  • – Adresa locului/locurilor de consum;
  • – Nivelul de tensiune in punctul de delimitare (110 kV, 20 kV, 10 kV, 6 kV, 0.4 kV)
  • – Istoric de consum;
  • – Tipul de tarif utilizat in prezent.
 2. 2. Pasul 2: Negocierea si incheierea contractului de furnizare a energiei electrice
  • Pentru incheierea unui contract de furnizare se vor pune la dispozitia furnizorului conform Regulamentului de Furnizare a energiei electrice , Ord. Nr. 64/14.072015, urmatoareledocumente:
  • a) cererea de încheiere a contractului de furnizare de energie electrică, care conţine: denumirea solicitantului, sediul acestuia, telefonul, faxul, adresa de e-mail, numele reprezentanţilor legali, precum şi opţiunea clientului final privind oferta negociata;
  • b) certificatul de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie – Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, codul fiscal, contul bancar de virament, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile; clientul final care conform legislaţiei nu deţine aceste documente prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile. Documentele se prezintă în original şi se depun încopie;
  • c) actul de proprietate sau alt document care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului care face obiectul locului de consum. Documentul se prezintă în original şi se depune o copie din care, pentru protecţia clientului final, se pot decupa părţi nerelevante pentru serviciul de furnizare.
  • În situaţiile în care clientul final nu posedă un astfel de document sau documentul respectiv nu are caracter definitiv, furnizorul are dreptul de a solicita garantarea serviciului de furnizare de către respectivul client final, conform prevederilor art. 34, şi de a încheia un contract de furnizare a energiei electrice pe durată limitată de timp, de cel mult un an cu posibilitatea de prelungire;
  • d) certificatul de racordare sau avizul tehnic de racordare – dacă OR nu a emis certificatul de racordare – se preia de la contractul de reţea;
  • e) convenţia de exploatare, în situaţiile în care OR consideră că este necesară – se preia de la contractul de reţea.
 3. 3. Pasul 3: Redactarea si semnarea contractului de furnizare
  • – Furnizorul primeste si inregistreaza cererea de incheiere a contractului de furnizare a energiei electrice impreuna cu documentele solicitate;
  • – Redacteaza contractul de furnizare;
  • – Transmite clientului contractul pentru verificare si semnare, in doua exemplare originale;
  • – Informeaza clientul asupra demersurilor necesare inceperii furnizarii la termenul stabilit.
 4. 4. Pasul 4: Schimbarea furnizorului de energie
  • Schimbarea furnizorului de energie electrica este reglementata prin Ord. Nr. 105/2014. Aceasta schimbare nu aduce costuri suplimentare clientului. Etapele procesului de schimbare a furnizorului:
  • – notificarea de încetare a contractului de energie existent, transmisă actualului furnizor, Operatorului de Distributie şi noului furnizor, cu cel putin 21 zile înainte de data propusă pentru schimbarea furnizorului;
  • – Furnizorul îndeplineste toate formalităţile necesare încheierii contractelor de transport şi distribuţie necesare desfăşurării activităţii de furnizare a energiei electrice;
  • – în termen de 6 săptămâni de la încetarea contractului, vechiul furnizor transmite clientului factura cu decontul final, cu excepţia regularizării contravalorii certificatelor verzi. Clientul final are obligația să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.
  • Notificarea de incetare a contractului de furnizare existent
  • – Clientul notifică încetarea contractului de furnizare existent cu cel puțin 21 zile înainte de data propusă pentru schimbare, cu respectarea condițiilor contractuale.
  • – Notificarea trebuie să respecte cerințele Procedurii de schimbare a furnizorului de energie electrică, să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului și să precizeze în mod expres data încetării contractului existent.
  • – Clientul transmite notificarea furnizorului actual, Operatorului de Distribuție pe raza căruia se află amplasat locul de consum și noului furnizor.

MASURI DE EFICIENTA ENERGETICA

 

Eficiența energetica

Eficiența energetică se bazează în general pe optimizarea consumului, care implică căutarea celei mai mici intensităti energetice, o „utilizare rațională a energiei”, prin procese și mijloace mai eficiente.c Eficiența energetică urmărește reducerea costurilor ecologice, economice și sociale induse de producția, transportul și consumul de energie. Măsurile de eficiență energetică nu înseamnă doar economii în bugetul consumatorilor ci și o atitudine responsabilă pentru folosirea eficientă a resurselor In cele ce urmeaza va propunem câteva măsuri eficiente care vă pot reduce costurile cu energia termică astfel încât să vă bucurați de confort şi căldură fără ca bugetul dumneavoastră să fie afectat de valoarea facturii de gaz : Ferestrele energo-eficiente pot economisi până la 50% din energia termică pierdută prin ferestre Izolaţi îmbinările ferestrelor cu garnituri de etanşare autoadezive. Izolaţi termic pereţii, acoperişul şi ferestrele pentru a reduce cu până la 50% costurile de încălzire Prin izolarea pereţilor exteriori, poţi reduce până la 25% din costurile pentru încălzire Pierderile de căldură prin spaţiile neizolate pot reprezenta mai mult de 30% din totalul pierderilor de căldură în sezonul rece. Nu încălziţi clădirile la temperaturi mai ridicate decât este necesar. Deschideţi larg ferestrele pe perioade scurte de timp astfel încât spaţiile să se aerisească şi să se încălzească mai repede. Pierderile de căldură sunt mai mari dacă lăsaţi ferestrele întredeschise pe perioade lungi de timp. Izolaţi conductele de agent termic mai ales în cazul celor care traversează spaţii neîncălzite (holuri, subsoluri, garaje, magazii), pentru a minimaliza pierderile de căldură. Realizati instalatiile de incalzire de preferinta cu personal autorizat si numai dupa ce vi s-a intocmit in prealabil un calcul termic ,deoarece o instalatie de incalzire bine dimensionata va reduce consumul de gaze naturale si implicit valoarea facturii dumneavoastră. Asiguraţi-vă că radiatoarele nu sunt acoperite de perdele sau alte obiecte, pentru a nu îngreuna schimbul de căldură între radiator şi aerul ambiental şi aerisiţi caloriferele de câte ori este cazul. Instalaţia de încălzire şi cea de aer condiţionat nu ar trebui să funcţioneze concomitent în aceeaşi încăpere. Folosirea apei calde Setaţi din centrala termică o temperatură mai scăzută a apei calde astfel încât să nu necesite combinarea cu apa rece. Va aducem la cunostinta faptul o centrală de apartament care prepară atât agent termic cât şi apă caldă menajeră, consumul de gaze naturale este maxim în momentul când se prepară apa caldă. Temperatura prea ridicată a apei provoacă irosirea de căldură la înmagazinare şi distribuţie. Înlocuiţi pe cât posibil băile În cadă cu duşuri rapide pentru reducerea consumului de apă caldă şi implicit de gaze naturale astfel consumul de apa calda se va reduce de cel putin 2 ori. Asiguraţi-vă de funcţionarea optimă a aparatelor consumatoare de gaz. Solicitaţi sprijinul instalatori lor autorizaţi pentru reglarea arzătoarelor, verificarea filtrelor de apă şi a depunerilor de calcar pe conducte cel putin o data pe an(de preferinta la inceputul sezonului rece) , astfel încât să evitaţi consumul excesiv de gaze naturale. Opriţi boilerele pe gaz şi flacăra acestora pe timpul verii. Lăsarea în funcţiune a cazanelor reprezintă risipă. Flacăra boilerelor pe gaz consumă mult gaz. Nu continuaţi cu încălzirea cazanelor, dacă în zonele de lucru nu există necesar de căldură. Unele cazane continuă să încălzească, deşi termostatul sau întrerupătorul cu temporizare a fost oprit. Acest lucru este o cheltuială inutilă în condiţiile în care nu este nevoie de căldură. Notaţi randamentul cazanelor. Reziduurile arderii cauzează creşterea temperaturii gazelor din conductele de ardere şi provoacă pierderi sporite de căldură. Şi formarea de piatră pe cazan poate duce la creşterea temperaturii gazului în conductele de ardere. Alimentaţi instalaţia de încălzire şi instalaţia de apă caldă de la cazane diferite. Subdivizarea permite oprirea cazanului de încălzire vara şi realizarea de economii pe această cale. Instalaţia de cazane trebuie să aibă o mărime corespunzătoare pentru a răspunde la necesităţile întreprinderii. Exploatarea unui cazan mai mare decât este necesar duce la irosirea banilor. Luaţi în considerare înlocuirea instalaţiilor de dimensiuni mai mari şi instalarea unui cazan mai mic pentru perioadele în care e nevoie de mai puţină căldură.

Echipamente performante

Înlocuiţi centrala veche neperformantă sau sobele cu o centrală termică cu tiraj forţat şi cameră etanşă de ardere (randament de aprox. 92%) sau cu o centrală termică în condensaţie (randament de aprox. 98%), pentru a obţine o economie de energie de până la 25% sau chiar mai mult. Folosiţi un termostat de ambianţă care comandă funcţionarea centralei ţinând cont de temperatura setată în camera în care se montează si nu de temperatura din radiatoare şi care determină o reducere cu până la 30% a costurilor de încălzire. Montaţi robinete cu cap termostatat pe calorifere pentru a controla debitul agentului termic din radiator în fiecare cameră. Cazanele cu valoare de ardere sunt mai eficiente, deoarece extrag maximul de căldură posibil din gazele de ardere. Izolaţi toate cazanele. Cazanele neizolate pierd căldură, acest lucru cauzează cheltuieli suplimentare mari.

Ordinul ANRE nr 96 din 2015 15-Regulament privind activitatea de informare a clientilor finali de energie electrica

Descarca

Ordinul ANRE nr 105 din 2014-Procedura de schimbare a furnizorului de energie electrica

Descarca

Ordinul ANRE nr 35 din 2013 -Procedura privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor

Descarca

Ordinul 177/2015- Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea

Descarca

Ord 11/2017 – ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferentă anului 2016

Descarca

Ord 119/2016 - Ordin privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferente anului 2017

Descarca

Ord. ANRE nr. 27/31.03.2017 - ORDIN de aprobare privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă perioadei aprilie-decembrie 2017.

Descarca

Ord. ANRE nr. 26/31.03.2017 - ORDIN de aprobare pentru abrogarea art. 1 si art. 2 lit. b) din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat.

Descarca

OUG 24/2017 - privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative. MO 224/31.03.2017.

Descarca

Ord. ANRE nr. 77/18.08.2017 – Ordin pentru aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Pietei de Certificate Verzi

Descarca

Ord. ANRE nr. 78/18.08.2017 – Ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantitatii statice anuale de certificate verzi si a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi

Descarca

Ord. ANRE nr. 79/18.08.2017 – Ordin pentru modificarea si completarea Regulamentului de emitere a Certificatelor Verzi

Descarca

Ord 6/2017 - ORDIN de aprobare a Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice

Descarca

Ord. 66/2018 – privind regularizarea contravalorii certificatelor verzi pentru anul 2017

Descarca

Ord. 38/2018 – privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2017

Descarca

Ord. 110/2017 – privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2018

Descarca

Anexa 3 - Indicatori de performanta garantati privind calitatea energiei electrice furnizata 2017

Descarca

Ord.11/2016 - Standard de performanță pentru serviciul de distribuție a enrgiei electrice

Descarca

Anexa nr. 1 - Standardul de Performanta pentru Serviciul de Distributie a Energiei Electrice

Descarca

Anexa nr. 4 - Standardul de Performanta pentru Serviciul de Distributie Energie Electrica

Descarca

Ordinul 111/2017

Descarca

Ordinul 112/2017

Descarca

Ordinul 113/2017

Descarca

Ordinul 114/2017

Descarca

Ordinul 115/2017

Descarca

Ordinul 116/2017

Descarca

Ordinul 117/2017

Descarca

Ordinul 118/2017

Descarca

Ordinul 33/2014

Descarca

Ordinul 76/2016

Descarca

Tarife Transport , Sistem si Taxa Cogenerare

Descarca

Ordinul 122/2017

Descarca

Ordinul 123/2017

Descarca

LEGISLATIE PRIMARĂ

Legea nr. 123/2012 – Legea energiei și a gazelor naturale Directiva 2009/72/CE privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE H.G. nr. 638/2007 privind deschiderea integrală a pieței de energie electrică și gaze naturale, publicată în M.O. nr. 427/27.06.2007 O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor cu modificările și completările ulterioare, republicată în 2007 Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată în M.O. nr. 577/13.08.2010 cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică publicată în M.O. nr. 574/01.08.2014

ORDINE ANRE

Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale publicat în M.O. partea I, nr. 492/06.07.2015 Ordinul nr. 16/2015 pentru aprobarea procedurii – cadru privind obligația furnizorului de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali, publicat în M.O. partea I, nr. 193/23.03.2015 Ordinul nr. 5/2014 pentru aprobarea conținutului cadru al certificatelor de racordare, publicat în M.O. nr. 72/29.01.2014 Ordinul nr. 9/2014 pentru aprobarea procedurii privind prognoza şi facturarea abaterilor consumului de energie electrică pentru locurile de consum cu putere aprobată mai mare sau egală cu 1 MVA şi abrogarea alin. (13) şi (14) ale art. 26 din Metodologia de stabilire a preţurilor şi tarifelor la clientii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate, prin Ordinul nr. 82/2013, publicat în M.O. nr. 119/18.02.2014 Ordinul nr. 11/2014 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de interes public Ordinul nr. 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi aferentă anului 2013 Ordinul nr. 35/2014 pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanță, publicat în M.O. nr. 442/17.06.2014 Ordinul nr. 50/2014 pentru modificarea Ordinului nr.119/2013 privind aprobarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență și a unor prevederi privind modul de factuare a acesteia, publicat în M.O. nr. 473/27.06.2014 Ordinul nr. 51/2014 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. și de abrogare a Anexei nr. 1 la Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2013 privind aprobarea tarifului mediu pentru serviciul de transport, a tarifului pentru serviciul de sistem, a tarifelor zonale aferente serviciului de transport și a tarifelor pentru energia electrică reactivă, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice, publicat în M.O. nr. 474/27.06.2014 Ordinul nr. 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, în vigoare de la 31.10.2014 Ordinul nr. 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final și pentru modificarea anexei la Ordinul Președintelui ANRE nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piața de echilibrare a energiei electrice, publicat in M.O. nr. 781/27.10.2014 Ordinul nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în M.O. nr. 825 / 23.12.2013, abrogă Ordinul nr. 9/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea modului de colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă şi de plată a bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, publicat în M.O. nr. 172/10.03.2011 Ordinul nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficienta, publicat în M.O. nr. 826/23.12.2013 Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, publicat în M.O. nr. 517bis/19.08.2013 cu completările și modificările ulterioare Ordinul nr. 35/2013 privind aprobarea procedurilor privind soluționarea/medierea neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor în domeniul energiei Ordinul nr. 86/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică și gaze naturale, publicat în M.O. nr. 793/20.11.2009 Ordinul nr. 69/2009 pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice, publicat în M.O. nr. 537/03.08.2009 Ordinul nr. 128/2008 – Codul Tehnic al Rețelelor Electrice de Distribuție Revizia I publicat în M.O. nr. 43/26.01.2008 Ordinul nr. 60/2008 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică publicat în M.O. nr. 551/22.07.2008 cu completările și modificările ulterioare Ordinul nr. 28/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energie electrice, publicat în M.O. nr. 760/09.11.2007 Ordinul nr. 24/2006 procedura privind corecția energiei electrice în cazul în care punctul de măsurare diferă de punctul de decontare–Rev.1, publicat in M.O. nr. 904/07.11.2006 Ordinul nr. 18/2005 – Procedura pentru calculul energiei electrice care se facturează în situația defectării grupului de măsurare, publicat în M.O. nr. 372/03.05.2005 Ordinul nr. 25/2004 – Codul Comercial al Pieței Angro de Energie Electrică, publicat în M.O. nr. 989/27.10.2004 Ordinul nr.17/2002 – Codul de măsurare a energiei electrice publicat în M.O. nr. 480/04.07.2002

Codul Comercial al Pieţei Angro de Energie Electrică

Descarca

Ordinul nr.25/22.10.2004 pentru aprobarea Codului comercial al pietei angro de energie electrica

Descarca

Ordinul 118/2015

Descarca

Ordinul 6/2017

Descarca